Untitled Document
รับสร้างบ้าน
Untitled Document

CONSTRUCTION PROCESS : ขั้นตอนการก่อสร้าง

 
1
ขั้นตอนเกี่ยวกับ ที่ดิน

- สถานที่ปลูกสร้างจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี หากสถานที่ปลูกสร้างอยู่นอกเหนือเขตที่กล่าวนี้ บริษัทฯ จะรับปลูกสร้างเป็นรายไป โดยเพิ่มค่าขนส่งตามความเป็นจริง โดยท่านต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้บริษัทปลูกสร้างบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
- ต้องมีทางให้รถบรรทุก 10 ล้อ เข้าถึงได้สะดวก และมีสายเมนของไฟฟ้าและประปาผ่านหน้าที่ดิน
- ควรดำเนินการถมหรือปรับที่ดินให้มีระดับสม่ำเสมอ ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะปฎิกูลต่างๆ และหากมีสิ่งปลูกสร้างเดิม ควรรื้อถอนให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้างบ้าน
- จัดเตรียมสถานที่บริเวณภายในสถานที่ก่อสร้าง หรือที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้บริษัทฯ ใช้เก็บวัสดุและเป็นที่พักอาศัยของคนงาน ในระหว่างการก่อสร้าง

 
2
ขั้นตอนเกี่ยวกับ การเลือกแบบบ้าน

- ในขั้นตอนการเลือกแบบ บริษัทฯ ยินดีที่จะให้คำแนะนำต่อท่านในเรื่องแบบบ้านที่เหมาะสมกับขนาด ความกว้าง และความลึก ของที่ดิน และประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมกับสมาชิก ในครอบครัวของท่าน และเลือกสร้างคุณภาพของวัสดุต่างๆ โดยท่านสามารถเลือกแบบบ้านที่บริษัทฯ เตรียมไว้ให้ท่าน โดยให้คำแนะนำทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
- บริษัทฯ มีแบบบ้านมาตรฐานมากมายหลายรูปแบบให้ท่านเลือกเป็นแบบแปลนที่มีความลงตัวทางสถาปัตยกรรมและราคาประหยัด ซึ่งท่านสามารถสั่งสร้างได้เลย
- หากท่านเห็นว่าแบบบ้านมาตรฐานไม่เพียงพอต่อความต้องการของท่าน บริษัทฯ ยินดีจะปรับปรุงให้ใหม่ โดยคิดราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามส่วน
- หากท่านมีแบบบ้านอยู่แล้ว บริษัทฯ ยินดีที่จะทำราคาโดยใช้โครงสร้างและวัสดุมาตรฐานของบริษัทฯ เสนอราคาให้กับท่าน

 
3
ขั้นตอนเกี่ยวกับ การทำสัญญาก่อสร้าง

- หลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดเตรียมแบบสัญญาแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะต้องทำสัญญาก่อสร้างบ้านกับทางบริษัทฯ หลังจากได้รับแจ้งจากบริษัทฯภายใน 7 วัน เพื่อสามารถดำเนินการงานก่อสร้างได้ต่อไป
- หากท่านมีฤกษ์ในการตอกเข็มเอกหรือยกเสาเอก โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ เพื่อบริษัทฯ จะได้เข้าดำเนินการจัดเตรียม และวางแผนการดำเนินงานก่อนตอกเข็มเอกหรือขึ้นเสาเอก
- เมื่อท่านเซ็นสัญญาแล้ว บริษัทฯ จะส่งเอกสารไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมและเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
- บริษัทฯ ดำเนินการจัดแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมพร้อมทั้งเอกสารทางราชการเพื่อทำการขออนุญาตปลูกสร้าง

 
4
ขั้นตอน ดำเนินการก่อสร้าง

- ดำเนินการขอประปา และไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อใช้ในระหว่างก่อสร้าง
- เริ่มงานตอกเสาเข็ม เทพื้นคอนกรีต โครงสร้างเสาคานชั้นล่าง ชั้นสอง (สร้างเสาคาน ชั้นสาม เทพื้นคอนกรีต)
- ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา (เฉพาะส่วนที่ไม่ติดขัดกับงานปูน) ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ประปาภายใน
- ฉาบปูน เดินสายไฟฟ้า ฝ้าภายใน ปูกระเบื้องผนัง มุงหลังคาทั้งหมด ติดตั้งบันได ปูวัสดุผิวพื้น
- ทาสี ติดตั้งสุขภัณฑ์ ดวงโคม ตู้เมนไฟฟ้า ถังบำบัดน้ำเสีย และเก็บงานทั้งหมด

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Untitled Document

© 2012 B23HOMEBUILDER COMPANY LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.
B23Homebuilder co.,ltd. 112/119, Bangsimuang, Muang, Nonthaburi, 11000